สุพรรณบุรีเกมส์ ครั้งที่ 42

แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓ “นครราชสีมาเกมส์”

แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓ “นครราชสีมาเกมส์”

vb

แจ้งเลื่อนเวลาการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

IMG_8984

รองฯ วีระศักดิ์ เยี่ยมศูนย์สื่อมวลชน (PRESS CENTER) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๒ สุพรรณบุรีเกมส์

ประธานสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี เยี่ยมชม ศูนย์ประมวลผลและ Press Center

ประธานสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี เยี่ยมชม ศูนย์ประมวลผลและ Press Center

U00-060157-001-COVER

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์”

U00-050157-001-COVER

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดศูนย์สื่อมวลชน (PRESS CENTER) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์”

U00-040157-002-COVER

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์”

U00-040157-001-COVER

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรีจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์”

U00-030157-001-Cover

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล

ประชุมเตรียมความพร้อม

ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล

Uses wordpress plugins developed by www.wp-premiumplugins.com

Switch to our mobile site