Currently browsing category

ข่าวประชาสัมพันธ์

แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓ “นครราชสีมาเกมส์”

แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓ “นครราชสีมาเกมส์”

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานที่ปรึกษา นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย วาที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และคณะจัดการแข่งขันฯ เข้าร่วมแถลงข่าว “การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓ …

vb

แจ้งเลื่อนเวลาการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

ฝ่ายจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ประเภททีมชาย ประกาศเลื่อนเวลาการแข่งขัน วันที่ 14 มกราคม 2557 จาก 10:00 น. เป็น 8:00 น. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.suphanburigames42.sat.or.th/compettable2-dwt.asp?dateid=14/01/2557&clickid=82

IMG_8984

รองฯ วีระศักดิ์ เยี่ยมศูนย์สื่อมวลชน (PRESS CENTER) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๒ สุพรรณบุรีเกมส์

วันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๕๗  นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เยี่ยมชมศูนย์สื่อมวลชน (PRESS CENTER)  และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์”  โดยมี  คุณพรฤดี  สวัสดิ์นพรัตน์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี  ให้การต้อนรับ  ซึ่งศูนย์สื่อมวลชน (PRESS CENTER)  และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลฯเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชน  …

ประธานสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี เยี่ยมชม ศูนย์ประมวลผลและ Press Center

ประธานสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี เยี่ยมชม ศูนย์ประมวลผลและ Press Center

เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557 ที่โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา ประธานสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 ที่เป็นศูนย์กลางการรายงานผลการแข่งขันและการถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมี นางธัชนก พละศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ …

U00-060157-001-COVER

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์”

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์” พร้อมด้วย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑ นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รักษาการรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายกนกพันธุ์ …

U00-050157-001-COVER

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดศูนย์สื่อมวลชน (PRESS CENTER) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์”

ที่โรงแรมสองพันบุรี ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์สื่อมวลชน หรือ(PRESS CENTER) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์” โดยมี นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความพร้อมของศูนย์สื่อมวลชนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์” ที่ตั้งอยู่ที่โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ว่าขณะนี้พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชน …

U00-040157-002-COVER

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์”

ที่โรงแรมสองพันบุรี  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี   ว่าที่ร้อยตรีสุพีรพัฒน์  จองพานิช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์”  พร้อมด้วย นายสกล วรรณพงษ์ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี นางธัชนก  พละศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ …

U00-040157-001-COVER

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรีจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์”

ที่โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์ “ โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะผู้แทนประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์” พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกฝ่าย คณะกรรมการกีฬาของทุกจังหวัด รวมไปถึงคณะกรรมการในทุกชนิดกีฬาเข้าร่วมประชุม โดยมีเนื้อหา …

U00-030157-001-Cover

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล ณ โรงแรมสองพันบุรี เพื่อชี้แจงการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี นางธัชชนก พลศักดิ์ เปิดการประชุม และนายสกล วรรณพงษ์ รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยให้แนวทางและนโยบายในการประมวลผลการแข่งขันกีฬาครั้งนี้

ประชุมเตรียมความพร้อม

ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “สุพรรณบุรีเกมส์” โดยมีนายสกล วรรณพงษ์ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เป็นประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น นางธัชชนก พละศักดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน …

 • seifuku ga jama wo suru mp3
 • witch doctor 4 download
 • charlie wilson my name is charlie
 • mp3 the greatest reward
 • download dell inspiron n 5110 drivers for xp
 • wonderking kostenlos deutsch
 • download megavideo for free mac
 • download samsung s3310 usb driver
 • gta 3 disk 1 download
 • nct 2000 xp terminal server download
 • passware kit forensic version 9.5
 • raimundos download cd roda viva
 • autocad portable 2010
 • download free kache dhage songs
 • 8 ball ruler 1.3
 • aikido 3d completo download
 • download microsoft. windows azure .diagnostics
 • dholna atif aslam coke studio
 • talking tom cat lg kp500
 • download lyrics of uska hi banana
 • fujitsu 5120c driver download
 • download yves larock songs
 • patch 124 warcraft
 • turbo c borland download free 4.5
 • wolfenstein 3d full zip
 • download 6.39 pro b 10
 • pharoahe monch w.a.r. zip
 • free bilingual malayalam english dictionary
 • download most popular hindi songs of all time
 • coduri vice city
 • hydra 5.4 to crack ftp passwords
 • meek mill ham music
 • download win 2000 iso
 • eclipse juno windows 7
 • htc pc suite 3.0.5511
 • filter breaker for mobile
 • c.khid yeah yeah download
 • free f117 pc game
 • download extras for imovie
 • billiard deluxe 2011
 • eleventh commandment jeffrey archer
 • mahiya bilal saeed
 • bacula administration tool windows
 • download for 4.3.1 firmware
 • yo gotti mp3
 • final fantasy ii 320x240
 • download ipod 2g firmware 5.1.1
 • youtube extensions for google chrome
 • veer zaara instrumental mp3
 • download radha full video
 • naruto shippuuden 196 free download
 • download king fish game
 • deepcentral so divine girlshare
 • u2 download brasil 2011
 • pula pula aline barros gratis
 • download songs of bombay rockers
 • get it started shakira free
 • pink floyd bee
 • download metin2 guabina client nou
 • kodek realvideo 4 za darmo
 • baba telugu songs
 • digital knights of the old republic
 • bible nokia x2
 • dru hill album rar
 • aulas para o enem
 • free puzzle de pon
 • o gato preto 1934
 • tek link film
 • undercover boss season 1
 • download phim lenh ho xung
 • download examination form of ignou
 • download pcsx2 1.0.0 for windows 7
 • vlsi media player download
 • istvan szabo the door
 • gamehouse plants zombies
 • msvcrt.dll error windows xp
 • download muzica pt tel
 • download ace combat 4 pc free
 • directx end user runtimes terbaru
 • did doubles videos
 • pod for mac
 • vaishali samant aika dajiba
 • until we have faces album free
 • form pajak spt 2011
 • virtual clonedrive ita gratis
 • download gracia final ct 2.3
 • rahman hits download mp3
 • htc one x wont download multimedia messages
 • download windows 7 starter language pack
 • free 3d nature screensavers
 • alive never the strangers
 • brokencyde vol 1 download
 • bug mafia prea mult fum
 • priyanka in my city
 • download sibelius 6 full version free
 • cat stevens trouble download free
 • pwnagetool 5.1.1 for mac
 • map karachi mw2
 • the e myth ebook download
 • brokencyde you aint crunk download
 • corel photo album 6 download free
 • download video rheina goresan cinta
 • download fl studio 7 rc6
 • download game yang kecil
 • download ms office 2007 to 2003 converter
 • esqueceram de mim 1
 • download any questions for ben
 • download antivirus trend micro titanium 2011
 • little monsters movie
 • download fly crippin nipsey hussle
 • picture style nikon d700
 • download hollywood comedy movies in hindi
 • strategy games new
 • download latest maphack for dota
 • ben 10 series 1
 • komik naruto chapter 572