สัญลักษณ์ของการแข่งขัน

สัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖)

“สุพรรณบุรีเกมส์

พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ประกอบด้วยพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมาหาราชทรงพระคชาธารออกศึกและองค์เจดีย์ยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างเจดีย์ เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะในสงครามยุทธหัตถีที่ทรงมีต่อพระมาหาอุปราชาแห่งพม่าเมื่อ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๑๓๕ เป็นเจดีย์แบบลังกาทรงกลมใหญ่ สูง ๖๖ เมตร ฐานกว้างด้านละ ๓๖ เมตร ตั้งอยู่ ณ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี